Lartesia Kuadrat Trashesia e Telit
Rrjeta teli me thurje      1m, 1.2m,  1.5m, → 2m 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 70 x 70 1.5mm → 3mm
Lartesia Kuadrat Trashesia e Telit
Rrjeta teli me Saldim  1m, 1.2, 1.5, → 2m 5 x 10 1.8mm → 3.5mm
Permasat Kuadrat Trashesia
Zgare e Galvanizuar 2000 x 5000 5 x 10, 10 x 10 3.5mm
Trashesia
Tel me Gjemba  2.4mm
Lartesia Kuadrat Trashesia e Telit
Rrjeta Plastike 2m 1.8mm→ 3.5mm
Lartesia Kuadrat Trashesia
Llamarine trapezoidale 0.30 mm  → 1.00 mm
Lartesia Kuadrat Trashesia e Telit
Rrjete paneli e galvanizuar 1→2,5m 1.6→2,5m 2→2,5m 50 x 150 50×250 4,5 mm → 5.00mm
   Gjithashtu jemi te specializuar dhe ne ushtrojme aktivitetin e Paketimit te Gozhdes.